แบบที่ 1 (แนะนำ)สั่งซื้อทางเว็บนี้ได้เลย วิธีการสั่งซื้อ